Buffer NG-OK-CYB-1D100L_China SMT Products Supplier - Hotwintech
English

Không chỉ cung cấp các sản phẩm được liệt kê ở đây, mà còn tùy chỉnh hay mua hàng cho những yêu cầu đặc biệt...

Giúp khách hàng tiết kiệm thời gian về nguồn hàng và chi tiết kỹ thuật.

Buffer NG-OK-CYB-1D100L

Mẫu: CYB-1D100L

Thể loại: Thiết bị lắp ráp

Điện thoại.: +84 975025691

Fax.: +84 2413858077

E-mail: thuy.nguyen@hotwintech.com

Giới thiệu sản phẩm.

 

Multi-function box-type cahe machine-CYB-1D100L