Máy bó tự động đóng gói ống SAP 8/16 – T30_China SMT Products Supplier - Hotwintech
English

Không chỉ cung cấp các sản phẩm được liệt kê ở đây, mà còn tùy chỉnh hay mua hàng cho những yêu cầu đặc biệt...

Giúp khách hàng tiết kiệm thời gian về nguồn hàng và chi tiết kỹ thuật.

Máy bó tự động đóng gói ống SAP 8/16 – T30

Mẫu: T-30

Thể loại: Thiết bị lắp ráp.

Điện thoại.: +84 975025691

Fax.: +84 2413858077

E-mail: thuy.nguyen@hotwintech.com

Sản phẩm Giới thiệu.

1.Do miệng phun tự động nhặt miếng dán, dán băng tải và nắp ca-pô đáp ứng tiêu chuẩn ELA-481, giảm tải công việc của người điều khiển, sản lượng ổn định, bền vững;

2.Giảm nguy cơ hỏng máy xuống thấp nhất, ví dụ như chân ống IC bị hỏng hoặc mất;

3.Có thể cấu hình chức năng phát hiện camera nếu cần;