Liên lạc với chúng tôi. - Hotwintech
English

Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp giải pháp chất lượng (sản phẩm và dịch vụ) cho khách hàng để hoàn thành các sản phẩm điện tử.

Liên lạc với chúng tôi.

Shenzhen, China Mainland
TEL:+86 755-2919 8013
FAX:+86 755-2346 2890
E-mail:sales@hotwintech.com
Add: Rm.211, RunFengYuan Business Center, Block 74, BaoAn District, ShenZhen,China

Vietnam
Tel:+84 975025691
Fax:+84 2413858077
E-mail:sales@hotwintech.com
Address: Road TS5, Tien Son Industrial Park, Bac Ninh Province, VietNam

Hong Kong
Address: Flat B07 Floor 23, Hover Industrial Building, No. 26~38 Kwai Cheong Road, N.T, Hong Kong
Tel: +852-30778831
Fax: +852-35684387

India
Address: No.8 Gangai Nagar Thiruvottiyur,Chennai-19, India
Tel: +91 9910477699