Bộ đệm SPI và AOI_China SMT Products Supplier - Hotwintech
English

Không chỉ cung cấp các sản phẩm được liệt kê ở đây, mà còn tùy chỉnh hay mua hàng cho những yêu cầu đặc biệt...

Giúp khách hàng tiết kiệm thời gian về nguồn hàng và chi tiết kỹ thuật.

Bộ đệm SPI và AOI

Mẫu: HTC31T100M

Thể loại: Thiết bị lắp ráp.

Điện thoại.: +84 975025691

Fax.: +84 2413858077

E-mail: thuy.nguyen@hotwintech.com

Sản phẩm Giới thiệu.

1.Người dùng thân thiện

2.Bảo đảm chất lượng:

      
  1. 1.Mua sắm linh kiện từ các nhà cung cấp một luồng.
  2.   
  3. 2.Trong quá trình sản xuất được giám sát chặt chẽ.
  4.   
  5. 3.Thử nghiệm trước khi vận chuyển.

3.Riêng nhân, tuyên vừa tuyên vừa, và hữu rằng những người vật cư đã xuất hiện

4.Cách xử lý bề mặt chống tĩnh điện

5.Máy sử dụng không gian nhỏ.