Press-fit Pin &Rivet Insertion Machine_China SMT Products Supplier - Hotwintech
English

Không chỉ cung cấp các sản phẩm được liệt kê ở đây, mà còn tùy chỉnh hay mua hàng cho những yêu cầu đặc biệt...

Giúp khách hàng tiết kiệm thời gian về nguồn hàng và chi tiết kỹ thuật.

Press-fit Pin &Rivet Insertion Machine

Mẫu: HT-PFPR6S

Thể loại: Thiết bị lắp ráp.

Điện thoại.: +84 975025691

Fax.: +84 2413858077

E-mail: thuy.nguyen@hotwintech.com

Sản phẩm Giới thiệu.

1.Các bộ phận được áp dụng: Nối băng dính và các bộ phận đóng gói các bộ phận ( đường kính 1,3 – 4.0mm)

2.Giắc cắm: 1 đầu để áp đặt các bộ phận phối hợp với phân phối. 2 đầu của các bộ phận của đinh đinh (những lỗ nhỏ)

3.Việc áp dụng các thành phần phối hợp với nhau có tốc độ khoảng 200đ/ phút (trên lý thuyết). Khoảng 0,4s/rive

4.Độ chính xác của việc chèn hợp tác: X/Y lặp lại 018mm

5.Hướng chèn theo ft: 0 độ, 90 độ, 180 độ, 270 độ hoặc đa góc

6.Thời gian tải PCB: 4 giây

7.Kích thước PCB:lớn nhất. 500 (dài) *350 (dài) 

8.Quy trình PCB: từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái (quyết định trước khi mua đơn

9.Các biện pháp PCB di dời kẽ hở: chiều cao nguyên khối, tối đa. 27mm (trên cùng), tối đa. 17mm (bên robot)

10.Phạm vi di chuyển bàn làm việc: X680mm, Y370mm (đa hướng), X580mm, Y370mm (hai chiều).